Tekintse meg legújabb termékeinket, hogy naprakész maradhasson a BARF trendekben! KATT IDE!

Fagyasztott termékek - HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

            ORSZÁGOSAN IS

                     Részletek ITT

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1 A Barfland szállításai és szolgáltatásai – ha a Barfland (továbbiakban Szállító) és a vele szerződő fél (továbbiakban: Vevő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg - kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek.

Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Vevő és a Szállító közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Ha a Szállító és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Barfland. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

A szolgáltató neve: Barfland
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@barfland.hu
A szolgáltató adószáma: 69776403-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Bíróság
A szolgáltató telefonszáma: 06-30/9089945
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Unas Online Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 9400 Sopron, Majorköz 2.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.unas.hu

 1. A szállítási szerződés létrejötte
  2.1  Vevő a megvásárolni kívánt terméket elektronikus módon, interneten keresztül rendelheti meg.A vevő tisztában van vele, hogy a megvásárolt termékek kizárólag kedvtelésből tartott állatok etetésére alkalmasak, emberi fogyasztársa nem. A termékek III.kat állati eredetű melléktermékek.
  A webáruházon keresztül leadott megrendelések esetében, a rendelés elküldésével és annak Szállító által történő visszaigazolásával a távollévők közötti szerzõdés jön létre, a Barfland mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

2.2 A szerződés a Barfland és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

Amennyiben a Barfland a szóban tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Vevő ezen nyilatkozatának Barfland általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közlésnek megfelelő tartalommal.

2.3 A Barfland a termék ismertetőiben és prospektusaiban, weboldalain megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Barfland. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.

2.4      A Barfland jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét cáfoló tények merülnek fel, így különösen viszonteladó partnerek esetében ha a viszonteladó partner ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

 1. Teljesítési határidő
  3.1 A megrendelések teljesítési határidejéről a Barfland értesíti a megrendelőt (általános vállalási idő a megrendelés visszaigazolásától számított 5 nap (készlettől eltérő egyedi rendelés esetén ez az időpont több is lehet - egyeztetés alapján).

A Barfland. által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, amelyek a Szállító beszállítói és alvállalkozói teljesítéseinek, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében, elsősorban nem raktárról történő kiszolgálás esetén módosulhatnak.

A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért illetőleg a késedelemből eredő károkért a Barfland felelősséget nem vállal.

Ha a Barfland az általa írásban visszaigazolt szállítási időponthoz képest több mint 3 napos késedelembe esik, úgy a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

Kérés szerint visszavonásig a megrendelt termék a raktári telephelyen személyesen is átvehető. Amennyiben a megadott időpontban az átvétel nem történik meg és arról Vevő visszajelzést sem küld írásban a info@barfland.hu címre, úgy a személyes átvétel napját követő első munkanapon rendelése a munkaidő kezdetekor törlődik.

3.2 Csoportos rendelés

A szállítási módok között a csoportos szállítási lehetőséget kizárólag azok vehetik igénybe, akik csatlakoztak a Facebook oldalon kezelt és kapcsolódó zárt facebook csoporthoz, ahova a szállítást kéri. Ekkor a szálltási költség a csoporttagok között megoszlik (kilométerdíj: 35 Ft/km, amit oda-vissza telephelytől számítunk). Egyéni rendelő ezen szállítási módot nem választhatja, a kedvezményes szállítási mód a csoporttagoknak van fenntartva. Csatlakozás a Facebook szabályai szerint lehetséges. Minden olyan személyt, aki ellentétes módon nyilatkozik, viselkedik a csoporttagokkal, a csoportban, kizárjuk a Csoportból. Becsületsértő megnyilvánulások is kizárást vonnak maguk után. A csoportos kiszállításra egyedi teljesítési határidő vonatkozik, feltételek a csoporton belül, a Leírásban található elvek alapján.

 1. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások
  4.1. A Barfland  a termék Vevő rendelkezésre állásáról szóban vagy írásban értesíti a Vevőt a megrendelést követően.

Vevő jogosult a Megrendelését követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jeleznie kell írásban (e-mailben). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. A csomaghiányokból származó visszatérítéseket a Barfland 30 napon belül teljesíti.

4.2. Vevő a rendelkezésre álló terméket köteles az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül átvenni.

4.3. Az átadás-átvételre Vevő választása szerint vagy a Barfland mindenkori székhelyén vagy a Vevő által megjelölt szállítási címen kerülhet sor.

Amennyiben a Vevő egy cég, és nem magánszemély, a Barfland a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.4. Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket a Barfland közölni. A Barfland-ot nem terheli felelősség a csomagolásból adódó vagy a beszállítói hiányosságok okán létrejött, a megrendeléstől való mennyiségi, vagy termékösszetétel eltérések miatt.

A kiszállítás során bekövetkező sérülésekről, valamint az esetleges hibás teljesítésről Vevő köteles a Futárnál jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv két példányban készül és csak a kiszállítást végző futár aláírásával együtt érvényes.

Kiszállítás házig történik, az egyéb vásárlói igény (pl. emeletre szállítás ajtóig) teljesítése bruttó 400 forint plusz költség felszámítása ellenében történik. A helyszínen igénybevett, kért csomagoló anyag darabonkénti áráért a futár 40 forintot számol fel. A helyszínen igénybevett plusz szolgáltatások és termékek díjait a Futár jogosult a számla módosításával a Vevő rendeléséhez hozzáírni, Vevő az emelt költséget köteles megfizetni.

Amennyiben a Vevő elmulasztja ellenőrizni az átvett csomag tartalmát, vagy ellenőrzi azt, de elmulasztja a hibás teljesítésről a jegyzőkönyv felvételét, úgy a bekövetkező károkért a Szállítót nem terheli felelősség. Ezt követően – amennyiben a Vevő a Megrendeléskor a készpénzes fizetést választotta és a fizetésre addig nem került sor, köteles a Szállító által küldött Számlán feltüntetett vételárat kiegyenlíteni.

Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

4.5. Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül. Rejtett hiba esetén a Barfland tekintettel a csomagbontás, a felengedés és egyéb külső beavatkozások miatti romlás lehetőségére, felelősséget vállalni nem tud. Ettől eltérő rejtett hibákról szóló bejelentéseket a mindenkori Gyártó részére továbbít.

4.6. A termék átvételével a kárveszély a termék tekintetében a Barflandról átszáll a Vevőre, ezt követően a Vevő mennyiségi illetőleg szemrevételezéssel megállapítható minőségi kifogások megtételére nem jogosult.

4.7 Amennyiben a vevő a megadott időpontban nem tudja a terméket átvenni és előzetesen arról tájékoztatást nem ad a Barfland részére, úgy a szállítási költség minden sikertelen szállításra vonatkozóan felszámolásra kerül.

4.8. A Szállító 2 alkalommal kísérli meg a csomag átadását Megrendelő részére. Amennyiben a második alkalommal sem tudja Megrendelő átvenni a csomagot, avagy a Szállító által előzetesen telefonon egyeztetett időpontban - mely a szállítás napján előzetesen megadott 2 órás időintervallum +/- 2 órával való eltérésének lehetőségével - próbál átadni, úgy a megrendelés kizárólag személyesen vehető át, a korábban felszámolt szállítási költség megfizettetése mellett.

4.9. Mind a Szállító, mind a Megrendelő köteles az emberi méltóságot sértő, az emberi alapjogokat nem korlátozó hangvételre, kommunikációra a rendelés, kiszállítás és átvétel során. A kommunikáció írásban, kihangosított telefonon történik, melyről a Barfland felvételt készít, azt belső használatra, 3. fél részére nem átadva vizsgálja, amennyiben panasz érkezik Megrendelő avagy Szállító részéről. Az emberi alapjogok megsértése Megrendelő részéről megalapozza, hogy azonnali hatállyal megszüntessük regisztrációját és a továbbiakban megtagadjuk részére való szállítás lehetőségét 12 hónap időtartamban. A Szállító általi megsértés belső fegyelmi vizsgálatot követően a Szállító felelősségrevonásának terhével jár.

 1. Árak és fizetési feltételek
  5.1       A webáruházon keresztül leadott rendelések a Barfland által emailben visszaigazolt árakon kerülnek kiszámlázásra.

5.2       Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A Barfland a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Barfland bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.4 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Barfland a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.5 A fizetési feltételek megsértése esetén Barfland jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

5.6 Amennyiben Vevő a rendelése összegét nem a tételes visszaigazolás alapján fizeti ki, avagy fizetését rossz számlaszámra intézi, úgy cégünknek nem áll módjában rendelését átadni a futárszolgálatnak. Az ebből keletkező esetleges károkért felelősséget nem tudunk vállalni. 


 1. A tulajdonjog fenntartása
  6.1 A szerződés tárgyát képező termék a Barfland tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.

6.2 Amennyiben Vevő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, úgy a Barfland a tulajdonát képező terméket – amennyiben a termék természetéből adódóan erre lehetőség van - minden külön végrehajtó okirat nélkül - magához veheti, mely esetben sem Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék (dolog) tekintetében a birtokvédelem. A Barfland a terméket (dolgot) további 30 napig őrzi majd ezt követően - a Vevő nem teljesítése esetén - jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles a Barfland a Vevőnek kifizetni.

6.3 A Barfland a 6.2. pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

 

 1.  Elállási jog
  7.1       A Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Vevő saját költségén 14 munkanapon belül –munkaidőben, a Szállítóval előre egyeztetett időpontban– köteles a sérülésmentes termékeket az eredeti számlával együtt a Szállító telephelyén átadni.

Amennyiben probléma nem merült fel, úgy Szállító köteles a visszaszolgáltatott termékek ellenértékét a visszaszolgáltatását követően azonnal készpénzben, de legkésőbb az elállás napját követően 14 munkanapon belül visszatéríteni Vevő részére annak bankszámlájára.

7.2       Az Elállási jog NEM gyakorolható olyan termékek esetében, amelyek csomagolásának felbontása vagy sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a tápok, konzervek, kiegészítő eledelek, egyes képzési  eszközök, egyéb gyorsan romlandó termékek (fagyasztott állateledel), a vákuumcsomagolt termékek valamint bármely a jelen felsorolásban szereplő termékekhez hasonló elbírálás alá eső termék.

7.2.1 Második, vagy harmadik cég/ügynökség/személytől vásárolt, tőlünk származó termékek után a kiírt állításokért/visszatérítésekért az adott cég vállalja a felelősséget. Cégünk nem vállal felelősséget harmadik féltől származó, elállási jogra vonatkozó állításaiért. 

7.3       Az Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget.

7.4       Amennyiben a Vevő nem személyesen adja át a Szállító telephelyén a terméket, mellyel kapcsolatosan az Elállási jogát gyakorolja, és a visszaküldésre a Szállító szállítási szolgáltatását veszi igénybe, úgy Szállító ezen esetben a visszaküldés során felmerült szállítási költségeket levonhatja a visszatérítés árából.

7.5       Amennyiben a Vevő a visszaszolgáltatni kívánt árut nem megfelelően csomagolja be és az a visszaszállítás során maradandóan olyan módon megsérül, hogy jelen szerződés 7.2 pontjában foglaltak szerint az kizárja az Elállási jog gyakorlását, úgy a Szállító nem kötelezhető a visszatérítésre.

7.6.      Szállító dönthet a termékek visszavételének megtagadásáról azon esetekben, amikor a Vevő által visszaszolgáltatni szándékozott termékek a 7.2 pontban meghatározottak alapján sérültnek vagy sérült csomagolásúnak minősíthetők, vagy azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően kár keletkezett, illetve ha a termék Vevő kifejezett írásbeli megrendelése alapján került legyártásra.

7.7       Amennyiben Szállító a 7.2. pontban foglaltak teljesülése ellenére mégis a termékek visszavétele mellett dönt, a szállítási költségek mellett levonhatja a termékek Állapotromlásából és a Sérült csomagolásból eredő költségeit. A Szállító ezen esetben a visszaszolgáltatott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt is összegszerűsítheti és a visszatérítés összegéből szintén levonhatja azt.

 1.      Fogyasztói Panasz, Békéltető Testületek

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. 

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,-
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor
a testület döntésére irányuló indítványt
a fogyasztó aláírását
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 1. Felelősség

8.1 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Barfland nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

8.2 A Barfland prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a Szállító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A Barfland külön felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy amennyiben szükségesnek ítélik, a termékek használhatósága, megfelelősége tekintetében forduljnak szakemberhez, mivel a Barfland prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő ajánlások csak tájékoztató jellegűek, azokért sem a gyártó, sem a Barfland felelősséget nem vállal.

 

 1. Záró rendelkezések

9.1 Barfland az ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a Barfland hivatalos honlapján (www.barfland.hu)

9.2. A Barfland az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Barfland  a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazza.

9.3. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés a Barfland valamennyi számláján és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

9.4. A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag a Barfland hozzájárulásával ruházhatóak át.

9.4. Amennyiben a BarfLand és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

9.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

9.6. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

9.7. Jelen ÁSZF 2022.09.01. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében kell alkalmazni.

 .

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv) megfelelő tájékoztatást.


Adakezelő: Gyöngyösi Katalin e.v.
Adószám:69776403-1-33
honlap: www.barfland.hu
Telefon: +36202476132, email: info@barfland.hu


Adatkezeléssel kapcsolatos információk:


a. Regisztráció
Az általános szerződési feltételek elfogadása és a webáruházunkban leadott rendelése során feldolgozzuk a megadott személyes adatait. Tekintettel arra, hogy a Barfland-nál történő vásárláshoz szükséges az adatkezelés, így a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6 § (4) bekezdésén alapul az adatkezelés.


b) Ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, piackutatás, közvélemény-kutatás, profilozás és marketing
A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait tároljuk és azokat a jövőbeni üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást, a közvélemény - kutatást (vásárlói visszajelzések felmérése) az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos áruk ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. E célból e-mailben, SMS-ben, telefonon, vagy postai úton kapcsolatba lépünk Önnel. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, külön adatokkal nem bővítjük ki. Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további információat küldjünk. Ezek az adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5 § (1) bek. a) pont.


c) Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Személyes adatot 3. félnek nem továbbítunk, kivéve ha a törvény ezt kötelezővé teszi.


d) Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak
A regisztrációkor kitöltendő adatok szükségesek ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen. (személy neve, címe, szállítási címe, telefonszáma, cég esetén adószáma, kapcsolattartó neve, elektronikus levelezéshez cím megadása. A regisztráció önkéntes, a megadott adatok egyéni hozzájáruláson alapulnak, nem kötelezőek. Személyes adatait csak ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ha azokat a törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, így a szigorú számadási bizonylatok esetében. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5 § (1) bek. b) pontja rendezi.


e) Jogorvoslat
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel, a fentiekben említett módokon jogai gyakorlása érdekében:
- Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk. info tv. 15 §)
- Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni (helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17 §)
- Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelés részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17 § (2) bek.)
- Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv)
- Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat struktúrált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozáshoz való jog GDPR 20. cikk)
- Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk Info tv. 21§)
- Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikor visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog GDPR 7. cikk (3) bek.)
- Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
- A jogszabályi változásokról minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt.